Penguin

GROFF_MMSE

GROFF_MMSE

NAMN SYNTAX BESKRIVNING BREV SKRIVET AV FILER SE OCKS


NAMN

groff_mmse - svenska mm makro f

SYNTAX

groff -mmse [ ''flaggor''...? [ ''filer''...?

BESKRIVNING

mmse mm. Alla texter __

COVER kan anvse_ms som argument. Detta ger ett svenskt f groff_mm(7) f __

BREV

Tillg

.LT SVV

V

.LT SVH

H

F

.LO DNAMN namn

Anger dokumentets namn.

.LO MDAT datum

Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

.LO BIL str

Anger bilaga, nummer eller strBilaga (LetBIL__) som prefix.

.LO KOMP text

Anger kompletteringsuppgift.

.LO DBET beteckning

Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

.LO BET beteckning

Anger beteckning (

.LO SIDOR antal

Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

Om makrot .TP __

SKRIVET AV

J

FILER

/usr/share/groff/1.17.2/tmac/tmac.mse /usr/share/groff/1.17.2/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKS!!

groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)__ mm__(7)?


This page is a man page (or other imported legacy content). We are unable to automatically determine the license status of this page.